Шајка, Раде Шербеџија и Влатко Стефановски
 
<< ГАЛЕРИЈА